Depan

Menjadi Pelajar yang Berprestasi

Menjadi Pelajar yang Berprestasi
Yang perlu dihapal selain Al-Quran adalah : bulughu al-maram. ritadhu ash-shalihin, atau ringkasannya al-umdatu fi al-fikih atau zadu al-mustanqa’ nukhbatu al-fikr wa al-baequniyah fi al-mushtalah mulhah al-I’rab atau al-fiyah ibn malik atau qathr...

Perkembangan iLmu

Perkembangan iLmu
Sejak awal kelahirannya, islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagai mana sudah diketahui, bahwa Nabi Muhammad SAW. Ketika diutus oleh Allah sebagai rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang, dimana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada...